NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM – PISARNE V GRADU KOMENDA
1.3.2018
Polzela, 1. 3. 2018
Št.: 4786-0002/2018-1


V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Polzela objavljaNAMERO O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM – PISARNE V GRADU KOMENDA


Predmet oddaje v najem je:

-    poslovni prostor - pisarna v pritličju  gradu Komenda v izmeri 16,75 m2 , ki se nahaja na naslovu Grajski trg 1, 3313 Polzela;

-    višina najemnine znaša 170 EUR /mesec.

Znesek najemnine zajema tudi individualne obratovalne stroške (elektrika, ogrevanje, voda,…) ter sorazmeren del skupnih obratovalnih stroškov (za uporabo skupnih naprav, prostorov in storitev) in sorazmerni del nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  Pisarna je opremljena.

Poslovni prostor bo oddan v najem po preteku 30 dni od objave te namere na spletni strani Občine Polzela z neposredno pogodbo.


Jože Kužnik
ŽupanDokumenti: