»NOCOJ SO DOVOLJENE SANJE. JUTRI JE NOV DAN...«
22.6.2018
Slovesnost ob dnevu državnosti je Občina Polzela v sodelovanju s Kulturnim društvom Andraž nad Polzelo pripravila 22. junija 2018. Dogodka, na katerem je spregovori slavnostni govornik župan Občine Polzela, Jože Kužnik so se udeležili tudi poveljnik podpolkovnik Slovenske vojske Tomaž Radoševič, svetnice in svetniki, častni občani ter ostali domoljubi. Protokolarni del so s svojo prisotnostjo počastili praporščaki organizacij, slovenske vojske in društev.

Samostojnih 27 je trdna pot, pot polna vzponov in padcev, od osamosvojitve do zrele države na evropskem in svetovnem zemljevidu. »Slovenski narod se je s prepričljivo večino pred več kot četrt stoletja izrekel ZA samostojno državo. To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovoren, razen samemu sebi. In sam prevzema tudi vse posledice te svoje odločitve. To je akt, ki ga lahko sprejme samo zrel narod, ki se v polnosti zaveda svoje lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja. Vendar s tem ni ne konec ne začetek naše zgodovine, pomeni pa tisto prelomno točko v našem narodnem življenju, ko smo prišli v položaj, da lahko samostojno odločamo o lastni usodi« je župan nagovoril zbrane z Bučarjevim citatom.

Vse to smo si težko priborili, zato moramo biti na domovino izjemno ponosni, kajti vsaka domovina  je kot mati, sami si je ne izbiramo, pa vendar je najboljša.  Velikokrat se ne zavedamo lepot Slovenije, rek, gora in njenih planik, morja in širnega prostranega neba. Danes je Slovenija resnično samostojna država, v kateri smo na svoji zemlji sam svoj gospodar.

Snovalci prireditve smo k sodelovanju povabili orkester Kulturno-glasbenega društva Cecilija, Andraški oktet, Tajdo in Urbana Randl, prireditev pa je poetično prepletala Nina Pižorn. S slovensko pesmijo, ko postane vsaka beseda odveč, smo obeležili praznik naši domovini. Po dogodku pa se prešerno podružili ob dobrotah kulinarične sekcije v Domu krajanov Andraž nad Polzelo.

Ohranili smo jezik, pokončno držo in slovensko pesem, na to smo lahko ponosni, kajti, lepo je tu, kjer smo doma, v naši domovini SLOVENIJI. Zaželimo pa si le še uspeha, blaginje, varnosti in svobode.
Lidija Praprotnik