OBČINA POLZELA SMO LJUDJE - ŽE 20 LET
5.10.2018
Pred 20 leti se je začelo povsem novo obdobje. Že s krepkim korakom v mladi Sloveniji se je izrisal nov košček zgodovine Občine Polzela, ki ima v svojem grbu rdeče-beli zastavi plemenita simbola mogočnega leva in malteški križ. Naša kultura, naša bit. To nas dela  velike. Zavedanje, hrepenenje, ustvarjanje, povezovanje. Če se človek odloči delati dobro in širiti dobro, mu z radostjo greš naproti. Prehojeno 20 -letno pot sta na predvečer praznika, ki ga praznujemo 2. oktobra, opisala in zarisala prvi župan Občine Polzela Ljubo Žnidar in sedanji župan Jože Kužnik.

Ko se človek razdaja, iskreno, z željo po dobrem, takrat postaja v srcu bogatejši in srečnejši. To so trenutki, ki podčrtajo življenje zato je bila osrednja nota praznovanja podelitev občinskih priznanj najzaslužnejšim.

Župan Jože Kužnik je podelil sledeča priznanja:
Priznanje ŽUPANA je prejela ALENKA ŽNIDAR za dolgoletno predano, nesebično in zavzeto vodenje Turističnega društva Občine Polzela, ki pušča dragoceno sled v Občini Polzela.
Priznanje ŽUPANA je prejela VOKALNA SKUPINA LASTOVKA za 35-letno delovanje in varovanje kulturne dediščine, negovanje ljudskih običajev in ohranitev zaščitnega znaka Polzele.
Priznanje ŽUPANA je prejelo MEDOBČINSKEMO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC za dolgoletno predano, nesebično in zavzeto vodenje Medobčinskega društva invalidov Žalec.
Priznanje ŽUPANA je prejelo  ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ za 40 let aktivnega in ustvarjalnega delovanja v Občini Polzela ter zasluge pri uresničevanju poslanstva.
Priznanje ŽUPANA je prejela GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC za 60 let aktivnega in ustvarjalnega delovanja in sodelovanja z Občino Polzela ter za zasluge pri uresničevanju poslanstva.

Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel ANTON BRUNŠEK za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na društvenem področju in na področju prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek k razvoju Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel EDVARD JUG za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, ki je pomembno za ugled in razvoj Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel ANTON BLAGOTINŠEK za dolgoletno vsestransko prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju gospodarstva, društvenega življenja in prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek k razvoju Občine Polzela.

Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« je prejel LADISLAV KOŠEC
za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju prostovoljnega gasilstva, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izjemno pomembno za ugled Občine Polzela.

Najvišje priznanje Občine Polzela naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE POLZELA« je bil podeljen NIKU KAČU za posebno pomembna dejanja, zasluge in družbeno angažiranost na gospodarskem, športnem in kulturnem področju, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.

In poleg vsega, ob praznovanju jubileja, se je odvila še ena prijateljska gesta. Podpis listine o prijateljstvu in sodelovanju med Občino Polzela in srbsko občino Varvarin.

Program so obogatili moderator Franci Podbrežnik, glasbena skupina Eroika Aromatika, z igranjem na citre je dogodek popestrila Vanessa Vrečič, balerina Maša Veler, hostesa Nina Pižorn ter kot se za praznik spodobi praporščaki vseh društev in organizacij, ki jim je poveljeval Rok Bastl. Hvala vsem za odlično sodelovanje, saj je ODLIČNOST V PODROBNOSTIH.

Lidija Praprotnik