NAJBOLJŠA SALAMA IMA NOVEGA LASTNIKA.
27.4.2017
Izmed 27 ponujenih salam, kar je precej več kot so jih prireditelji vajeni iz preteklih treh let, je strokovna komisija ocenila in izbrala deset najboljših na četrti salamijadi v Občini Polzela.

Z odgovornim, objektivnim, ter strokovnim delom po pravilniku o ocenjevanju domačih salam zveze salamarjev Slovenije je komisija s prvim delom ocenjevanja pričela v sredo, 26. aprila ob 19. uri na gradu Komenda, z okušanjem in preizkušanjem pa končala po dveh urah, ko je izbrala najboljše. Strokovni komisiji v sestavi Janez Šumak – predsednik, Marko Volovlek – član in Simon Strojanšek – član je v ocenjevanje bilo zaupano 27 vzorcev salam. Izkušena rezalca, ki ste salame rezala na roke sta bila Karli Cizej in Janez Kokovnik.

Ocenjevali so po naslednjih kriterijih - z možnostjo korigiranja po 0,1 točke:
-    ZUNANJI IZGLED z ocenami od 0 do 2 točke so ocenjevali velikost, trdoto, barvo, površino-nagubanost, prileganje ovitka, plesen,
-    VONJ se ocenjuje kot prijeten, intenziven, uravnotežen – značilen za domačo salamo, vonj dima, izstopajoča začimba, tuj ne karakterističen vonj za domačo salamo, vonj po nitratih in fosfati z ocenami od 0 do 3 točke:
-    PREREZ – TEKSTURA IZGLED IN BARVA z ocenami od 0 do 4 točke: ocenjuje se razporeditev in velikost slanine, mozaik, povezanost, barva rdeče - rjava, obroba, sredinska pika, kompaktnost, vezava, vidni dodatki, zaznava teksture ter
-    OKUS z ocenami od 0 do 6 točk, ki je lahko poln, zrel, značilen za domačo salamo, jedilnost izdelka, uravnoteženo slan, začinjen, izstopajoča začimba, preslan, žarek, prepikanten, grenak, tuj okus.

Vsak ocenjevalec je salamo ocenil samostojno, diskretno. Ocenjevalni list se vnese v računalniški program pod številko ocenjevalca. Ocene se razvrstijo po vrstnem redu od največ doseženih, do najmanj doseženih točk. Komisija je ugotovila, da je bila kvaliteta salam, zaradi zmerne zime, ki je bila ugodna za naravno zorenje in sušenje salam (mogoče so bili problemi z vlago) v primerjavi z lanskim letom na višjem nivoju. Predsednik komisije je povedal, da je bilo vseh 27 vzorcev po okusu dobrih, v prerezu manj luknjičastih primerov, tudi temnih robov je bilo manj, nekaj rjave barve slanine, nekaj več dodane slanine, neizločene mišičine, rjave sredinske pike in videni, ter okušeni dodatki.  Na nekaj vzorcev salam pri zorenju je zelo vplivala vlaga, ki je nato v procesu sušenja »zaprla« ovoj salame, ki ni dopustil sušenje v notranjost, za kar je bila posledica zatohel vonj, ne zrela sredina, ter na to v ocenjevanju kriterija okusa – okus grenke zatohlosti. Opozoril je tudi na nepravilnost, ki je odtehtala veliko pri kriteriju ocene zunanjosti vzorca, kajti kar nekaj salam je bilo brez vrvice.

Na dan prireditve, ki je bila 28. aprila je sledil drugi sklepni del, kjer so imeli teh 10 najboljših salam priložnost ocenjevati tudi obiskovalci. Končni rezultat  je predstavljala polovica ocene komisije in polovica iz strani obiskovalcev. Najbolje ocenjena tako po mnenju komisije kot publike je bila salama družine Kocman – Pungartnik. Za drugo mesto je bila enotna tako komisija kot občinstvo, da pripada salami pridelovalca Ignaca Kužnika, tretje mesto pa je pripadalo Francu Pergerju.

Vsem in vsakemu pridelovalcu posebej naj bodo priporočila komisije dobra popotnica za nadaljnje delo, mladima glasbenikoma Jaku Blagotinšku in Tilnu Glinšku, ki sta nas ta večer zabavala s harmonikarskim mehom pa v veselje tudi v prihodnje.

Lidija Praprotnik