Grad Komenda
Park in graščina Šenek
Planinski dom na Gora Oljki
Graščina Novi Klošter
Gora Oljka
Cerkev Sv. Marjete
Cerkev Sv. Miklavža na Vimperku
Cerkev Sv. Andreja
Kužno znamenje v Dobriču
Rojstna hiša Neže Maurer
Mešičev mlin
Barbankova hiša
Jelovškova kašča
Bolčinova hiša
Štobarjeva hiša
Reka Ložnica s poplavnim območjem
Zbirka starih traktorjev