Dan slovensko - ameriškega prijateljstva in zavezništva v Andražu
20.2.2017
Lepo vabljeni na meddržavni dogodek